Tài khoản ngân hàng

Vietcombank:

  • TRIỆU QUỐC BẢO
  • Số tài khoản: 0011001399931
  • Ngân hàng: Vietcombank – CN Hà Nội

Agribank:

  • TRIỆU QUỐC BẢO
  • Số tài khoản: 1500205636610
  • Ngân hàng: Agribank – CN Hà Nội

Viettinbank:

  • TRIỆU QUỐC BẢO
  • Số tài khoản: 101010004015836
  • Ngân hàng: Viettinbank- CN Hoàng Mai – Hà Nội