CHÍNH SÁCH VÀ QUY ĐỊNH CHUNG


Nioshima.com là website bán hàng và giới thiệu sản phẩm xe máy xe điện chuyên cung cấp các sản phẩm thuộc thương hiệu nioshima,byvin,honda,yamaha .
Khách hàng tham gia giao dịch trên nioshima.com là cá nhân có đầy đủ năng lực hành vi dân sự từ đủ 15 tuổi trở lên và có tài sản để thực hiện giao dịch mua sản phẩm.
Sản phẩm giao dịch trên nioshima bao gồm các sản phẩm xe máy,xe điện.
Mọi hoạt động mua bán sản phẩm trên nioshima.com phải được thực hiện công khai, minh bạch, đảm bảo quyền lợi của khách hàng. nioshima sẽ chịu trách nhiệm trước khách hàng đối với mọi vấn đề liên quan đến sản phẩm cung cấp trên nioshima.
Bằng việc tham gia giao dịch trên nioshima.com , khách hàng được xem là đã tìm hiểu quyền và nghĩa vụ của mình và đồng ý bị ràng buộc bởi quy chế hoạt động website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử https://nioshima.com đang có hiệu lực vào thời điểm khách hàng thực hiện giao dịch.